Home/Händer på Infront/Infront IT-Partner ny aktör på Kammarkollegiets Datacenter-avtal
  • datacenter

Infront IT-Partner ny aktör på Kammarkollegiets Datacenter-avtal

Äntligen är det klart! Efter en lång och utdragen process har vi nu äntligen skrivit avtal med Kammarkollegiet inom Datacenter för alla 4 regionerna; Norra Sverige, Östra Sverige, Södra Sverige samt Rikstäckande.

Ramavtalen omfattar Hårdvara, Programvara, Molntjänst och Kundunik tjänsteleverans med tillhörande Konsulttjänster för datacenter. Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

De Konsulttjänster som omfattas är Installation, Konfiguration, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test samt Utbildning.

 

Som helhetsleverantör inom IT-produkter och tjänster har vi alltid haft ett stort fokus på datacentret. Vi ser nu väldigt mycket fram emot möjligheten att göra skillnad och har stått redo sedan en god tid tillbaka. Som ny aktör på Kammarkollegiets Datacenter-avtal kommer vi nu att nå ut till en marknad som vi tidigare haft en mindre bearbetning på. Vi kommer fortsätta bearbeta våra kunder som vi alltid gjort med målsättning att vara våra kunders bästa leverantör.

Henrik Enbom, Affärsområdeschef Datacenter

Ramavtalen kan avropas från och med den 10 mars 2017.

 

För mer information, kontakta:

Henrik Enbom, Affärsområdeschef Datacenter
Tel: 073-209 72 90
E-post: henrik.enbom@infrontitpartner.se