Alla vill resa med Nobina

Home/Kundcase/Alla vill resa med Nobina

Alla vill resa med Nobina

Alla vill resa med Nobina

Alla vill resa med oss

Nobina bedriver persontrafik och har cirka 280 miljoner påstigande kunder per år inom företagets två affärsenheter: Regionala resor och interregionala resor.

Nobina betjänar städer och regioner inom Norden med hjälp av sina drygt 7 600 medarbetare som säkert och bekvämt kör passagerarna till sina resmål.

Nobina har ett nära samarbete på riks- och lokalnivå för att kunna erbjuda tillförlitliga och miljövänliga trafiklösningar som förenklar människors vardagsresor.

Nobina arbetar målmedvetet för att kunna ge ett mervärde till alla intressenter: kunder, uppdragsgivare, ägare, samhälle, medarbetare och partners.

Nobinas vision att ”alla vill resa med oss” är förstås en stor utmaning, men en bra vision ska vara svårnådd. Nobinas ambition att öka det kollektiva resandet bygger på att dom gemensamt med sina uppdragsgivare och partners kan skapa bästa möjliga kundnytta. Då lever vi upp till vår affärsidé: Förenkla kundens vardagsresor.

Bakgrund

Som ett steg i att förenkla kundens vardagsresor har Nobina sedan tidigt 2000-tal genomgått en egen resa inom IT med att konsolidera, virtualisera, och standardisera sin IT-infrastruktur. Denna resa har ställt höga krav på nätverksinfrastukturen. Bilal Chebaro, driftschef på Nobina berättar kort om utmaningarna:

”Vi är ett mycket it-intensivt företag och vi upplevde att vår nuvarande nätverksarkitektur i datacentret behövde förnyas. Vi hade framförallt behov av högre bandbredd mellan våra hostar i datacentret, men även lägre latens för att ge våra kunder en optimal upplevelse”

Infront IT-Partner, som även levererade befintlig nätverksinfrastruktur 2008, gjorde en analys av miljön, höll workshops för att identifiera dom krav som uppstått under resans gång och presenterade sedan en lösning baserat på Dell Networking.

Bilal Chebaro fortsätter. ”Vi har en lång affärsrelation med Infront IT-Partner och det känns tryggt att jobba med en partner som känner oss som företag och är bekant med dem utmaningar vi har i vardagen. Vi har använt Infront som leverantör för vår server- och lagringsplattform och när vi nu var redo att byta ut vårt core-nätverk var valet av leverantör relativt enkelt. Dessutom hade dom den mest prisvärda lösningen utifrån våra behov.”

Lösning

Johan Rosenqvist, grundare & specialistsäljare Datacenter, berättar kort om åtagandet:

”Detta projekt visar att vi är mer än bara en leverantör till våra kunder. Vi är en partner. Tillsammans med Nobina arbetade vi fram en tydlig kravbild utifrån dom affärsmässiga och tekniska behoven. Därefter presenterade vi en teknisk design och implementationsplan baserat på Dell Networking S4820T”.

2014-06-04|Kundcase|