Apollo väljer print som tjänst

Apollo är en av Nordens största researrangörer som erbjuder ett stort utbud av resor världen över.

Samarbetet med Infront IT-Partner började genom att vi bad dom ta fram en analys och presentera hur vi skulle kunna komma vidare.

Apollo har under senaste åren fått en alltmer osäker och opålitlig maskinpark som man underhållit genom att skaffa in fler och mindre skrivare för att säkerställa drift. Detta har drivit upp kostnader och skapat en svåradministrerad maskinpark. Det har funnits en vision om att försöka effektivisera dokumentflöden men hårdvaran har helt enkelt inte hängt med.

Patrik Nordlinder, Nordic IT Service Delivery Manager på Apollo förklarar.

”Högsta prioritet har alltid varit att bibehålla drift för våra användare och bara det har varit en utmaning som gjort att vi inte haft möjlighet att titta på andra lösningar och funktioner inom print. Samarbetet med Infront IT-Partner började genom att vi bad dom ta fram en analys och presentera hur vi skulle kunna komma vidare. Vi formade tillsammans med en målbild av hur parken skulle vara dimensionerad och vilka funktioner som skulle vara på plats. Allt för att skapa en så driftsäker och funktionsrik miljö som möjligt”.

Lösning

Leo Lindblad, affärsområdeschef för Print och Dokument förklarar:

”Modellen vi införde var egentligen ganska klassisk, nya driftsäkra maskiner som placerades på strategiska punkter i lokalerna. Analysen visade tydligt att behovet av A3 var minimalt så vi kunde skala maskinparken helt och hållet efter nyttjandet för att nå en kostnadseffektivisering. Vidare så infördes även ”Follow me” för att dels öka säkerheten men framförallt se till att rätt person får rätt papper med sig. Det var en punkt som ständigt återkom hos användarna att papper försvann när någon annan fick med sig dessa från maskinen vilket skapade onödiga utskrifter och spring.”

”För IT innebär det också en mycket enklare hantering då det enbart är en kö och en drivrutin att administrera. När systemet sedan är uppsatt och driftsatt så är det inte mycket man behöver göra, användarna kan själva hantera inställningar via en själv-serviceportal. Införandet gick dessutom väldigt enkelt då innovation och nyfikenhet är något som genomsyrar hela Apollo. Användarna var redan från början positiva och ville komma igång så snabbt som möjligt. Det är alltid roligt att få förtroendet att leverera till ett så pass välkänt varumärke, det bevisar att vårat budskap både når fram och att vi har ett bra erbjudande.”