PRINCE2 (Project In a Controlled Environment) är världens mest använda metod för effektiv projektledning. Det är en flexibel metod som är applicerbar på alla typer av företag och organisationer som vill driva framgångsrika projekt.

Genom att driva projekt med hjälp av denna metod kan vi genomföra projekt med ökad effektivitet och minskade kostnader då vi på ett strukturerat sätt har kontroll på resurser och en regelbunden uppföljning av hur projektet går.

Jens Isaksson, konsult hos oss på Infront IT-Partner, har tagit 2 st certifieringar inom PRINCE2, Foundation och Practitioner, som innebär att han har gedigna kunskaper i metoden, både som deltagare i en projektgrupp och som projektledare som kan använda den praktiskt för att driva framgångsrika projekt.

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att driva framgångsrika projekt.