Kapacitet on-demand

Att datamängder växer och behovet av mer serverkraft ökar är oftast ett gott tecken hos framgångsrika företag. Information är ofta ett företags viktigaste tillgång och konkurrensfördel, näst efter personalen. Men att möta affärsbehoven med en IT-infrastruktur som är lika rörlig som organisationen kan vara svårt och kostsamt. Oftast köper företag mer hårdvara och mjukvara än vad som krävs just nu för att möta en eventuell framtida tillväxt. Detta leder till ökade kapitalinvesteringar och operationella kostnader.

Infronts Infrastructure as a Serivice (IaaS) är en on-demand-modell där du betalar för det du utnyttjar av servrar, lagring och nätverk per månad. Interna it-resurser frigörs och kan istället fokusera på it-projekt som bidrar till ökad lönsamhet för verksamheten.

Infronts IaaS-plattform baseras på beprövad teknologi från tillverkare så som Dell, HPE, och VMware.