Olika moln för olika behov

Moln är en leveransmodell av IT-infrastruktur och tjänster. En molntjänst kan levereras internt hos ett företag eller organisation eller hos en extern part. Syftet med att lägga delar eller hela sin IT i molnet är att tydliggöra kostnader och på så sätt förenkla budgetering samt att skapa en flexibel leverans av olika it-funktioner. Molnet som leveransmodell kan även skapa flexibilitet i val av leverantör där företag och organisationer skall kunna flytta tjänster från en leverantör till en annan utan att behöva investera i ny IT-infrastruktur.
Enligt Infront finns det fyra typer av molnerbjudanden för företag på marknaden; det privata molnet, det hanterade molnet, det publika molnet, och det hybrida molnet.

Infront levererar alla fyra typerna av molnerbjudanden där vi, utifrån dina unika behov och i samråd med dig väljer den modell som passar dina behov bäst. Vår vision är att skapa en transparent prismodell och molntjänster som bygger på standarder.

Det privata molnet

Ett privat moln används oftast när du behöver ha vissa kritiska applikationer eller data “in-house”. Ett privat moln kan sättas upp ute hos dig eller i ett av Infronts datacenter och erbjuder hög säkerhet och integritet eftersom det är specialanpassat just för dig. Privata moln hanteras av ditt företag.

Det hanterade molnet

Ett hanterat moln är en molntjänst som hanteras av leverantören. För ett hanterat moln är tydliga leverantörsavtal, så kallade SLA:er, avgörande. Det är viktigt att fastställa vad som händer om samarbetet med leverantören avslutas, vilket ansvar leverantören har för dina data och hur lång tid data kan lagras i molnet. Till skillnad från det publika molnet garanterar Infront Managed Cloud Services var er information lagras, ni får ett anpassat SLA och en beskrivning över den infrastruktur lösningen använder sig av. Denna molnlösning bygger på en delad infrastruktur vilket ger en högre flexibilitet än det privata molnet.

Det publika molnet

Publika moln levereras ofta från stora leverantörer och har hög skalbarhet och plattformsstöd. Exempel på publika moln är Amazon Web Services (AWS), Microsoft Windows Azure och Microsoft Office 365. Nackdelen med publika moln är att man kanske inte kan garantera var informationen lagras geografiskt, vilket är ett säkerhetskrav för många verksamheter.

Det hybrida molnet

Det hybrida molnet är en kombination av två eller fler moln (privat, hanterat, eller publikt) som är unika enheter men sammankopplade för att ge fördelarna av att använda fler än en leveransmodell. Med Infronts hybrida moln kan ni som kund exempelvis välja ett privat moln där ni eller Infront äger infrastrukturen och använda Infronts hanterade moln för vissa av era funktioner eller för kapacitetstoppar.

Fördelar med Infront Cloud

 • Säker leverans
  Vi garanterar en leverans där vi tar fullt ansvar för implementation och övergång till molnet.
 • Förutsägbara kostnader
  Få total överblick över era kostnader.
 • Flexibilitet
  Skala tjänsten upp eller ner för att möta era affärsbehov.
 • Infronts tekniker
  Du får hjälp av våra duktiga tekniker som känner till ert företag.