Offentligt ramavtal inom Datacenter

Infront har skrivit avtal med Kammarkollegiet inom Datacenter för alla 4 regionerna; Norra Sverige, Östra Sverige, Södra Sverige samt Rikstäckande.

Ramavtalen omfattar Hårdvara, Programvara, Molntjänst och Kundunik tjänsteleverans med tillhörande Konsulttjänster för datacenter. Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

De Konsulttjänster som omfattas är Installation, Konfiguration, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test samt Utbildning.

Ramavtalen kan avropas från och med den 10 mars 2017.

Kontakta oss

Avtalsnummer

Start: 2017-03-10​ Slut: 2019-03-09 Förlängningsoption: t o m 2021-03-09

  • 96-86-2015 – Datacenter Norra Sverige

  • 96-87-2015 – Datacenter Östra Sverige

  • 96-88-2015 – Datacenter Södra Sverige

  • 96-89-2015 – Datacenter Rikstäckande

Kontakta oss

Vi tar gärna ett möte med dig för att se vilka behov du har och hur vi skulle kunna hjälpa dig. Kontakta oss på uppgifterna till höger eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Henrik Enbom
Henrik EnbomBusiness Unit Manager Enterprise