Infront blir för fjärde året i rad utnämnda som Gasellföretag av Dagens Industri

Att bli ett Gasellföretag innebär att vi är ett av Sveriges mest snabbväxande företag.

Ända sedan starten har vi drömt om att bygga ett företag som skapar värde för våra kunder och en plattform för våra anställda att utvecklas inom. Att möta kriterierna som Gasellföretag är ett kvitto på det hårda arbete som samtliga inom företaget utför. Jag är så stolt över att vi för fjärde året i rad utnämns som gaseller av DI.

Johan Rosenqvist, Grundare och Specialistsäljare Datacenter, Infront IT-Partner

Information om Gasellföretag

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Källa: http://www.di.se/gasell/