På Infront jobbar vi med kvalitet i allt vi gör. Därför är det extra kul att vi kickar igång 2020 med att kvalitetsdiplomera oss!

Att vi nu är kvalitetsdiplomerade innebär att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till att vi hela tiden strävar efter ständig förbättring. Vårt arbetssätt ska bidra till en hög och jämn kvalitet på det vi levererar som i sin tur leder till ökad kundnöjdhet.

– Det här är inget nytt för oss, vi har hela tiden jobbat med kvalitet men nu har vi etablerat en ny struktur som förenklar för oss i vår vardag. Det bästa med den nya strukturen är att vi engagerar samtliga medarbetare i kvalitetsarbetet och att det ska vara lätt att göra rätt, säger Åsa Andersson CFO och kvalitetsansvarig på Infront.