I oktober klev Johan Fensby in som affärsutvecklingschef på affärsområdet Print & Workflow på Infront IT-Partner. From maj 2019 tar han dessutom över ansvaret som försäljningschef från Patrik Sandin, en av grundarna till Infront.

Johan har en gedigen erfarenhet av IT-branschen och har de senaste 13 åren haft ledande befattningar inom försäljning. Han har också drivit affärsområdet Print & Workflow på ett framgångsrikt sätt det senaste halvåret och är en mycket uppskattad person och ledare på Infront.

Infronts redan fina säljkultur och unika kundfokus ska vi bygga vidare på och alltid sträva efter att vara våra kunders mest värdeskapande och bästa leverantör! Mitt största huvudfokus framöver kommer att vara fortsatt tillväxt för Infront.

Johan Fensby, Försäljningschef

Patrik Sandin kommer framöver att fokusera på att driva och utveckla våra affärsområden IT Workplace och Software Management som affärsområdeschef för de båda områdena.

Att få lämna över mitt uppdrag som försäljningschef till Johan Fensby känns helt rätt på många sätt. Han är en naturlig del av vår framgångsrika säljkultur och kommer med sin kompetens och erfarenhet kunna fortsätta utveckla vår säljavdelning i en positiv riktning.

Jag själv kommer att öka mitt fokus på att förädla vårt erbjudande kring livscykelhantering av kundernas it-arbetsplatser och genom våra tjänster öka våra kunders proaktivitet. Ett konkret exempel är det enorma genomslaget som Infront Vending Machine har fått, vilket ett exempel på att kunderna efterfrågar effektivitet och automatiserade lösningar. Jag kommer att dedikera min tid åt att hjälpa kunderna med detta och att vidareutveckla vårt område Infront Software Management där en stor del av tjänsten innebär att vi hjälper våra kunder att få kontroll och identifiera kostnadsbesparingar inom deras mjukvarutillgångar. Ett mycket spännande område där vi kan göra stor skillnad för kunden.

Patrik Sandin, Grundare och Affärsområdecshef