OBH Nordica väljer en smartare printlösning

OBH Nordica erbjuder nordiska och internationella hushåll nya, spännande produkter med snygg design och har en marknadsledande position i Norden. OBH Nordicas omsättning uppgår till ca 900 miljoner kr och har totalt ca 150 anställda, varav drygt en tredjedel arbetar utifrån huvudkontoret i Sundbyberg utanför Stockholm.

Infront IT-Partner har visat att de genom att erbjuda print som tjänst kan avlasta oss med det dagliga och även se till att vi i framtiden har rätt förutsättningar om vi vill lyfta på andra funktioner i verksamheten.

Greger Brynolf, IT-ansvarig OBH Norica

OBH Nordica påbörjade sitt samarbete med Infront IT-Partner genom att beställa en kabel och det är oftast så en första affär med oss på Infront ser ut. För oss är det viktigt att oavsett vad en kund beställer så ska det vara rätt produkt, den skall komma i tid och om man behöver ska man få hjälp att hitta rätt bland den mängd av produkter som det idag finns på marknaden. Efter en tid fick vi förtroendet att se över deras utskriftsmiljö och där kunde vi konstatera att den förvisso fungerade relativt bra men till en väldigt hög kostnad.
Infront IT-Partner tog fram ett förslag där OBH Norica kunde göra en besparing på över 30% utan att tappa varken funktionalitet eller kvalité.

Greger Brynolf, IT-ansvarig OBH Nordica, berättar:

”En IT-avdelning kämpar ofta med hur print skall hanteras då det historisk sett legat mer på förvaltning än på IT för att mer och mer ha övergått till en IT-fråga då maskinerna idag oftast är integrerade i övriga system. Infront IT-Partner har visat att de genom att erbjuda print som tjänst kan avlasta oss med det dagliga och även se till att vi i framtiden har rätt förutsättningar om vi vill lyfta på andra funktioner i verksamheten. Det blir mycket intressant att börja se över de pappersflöden som vi har internt och digitalisera så mycket pappershantering som möjligt.”

Lösning

Leo Lindblad, affärsområdeschef för Print och Dokument på Infront, berättar kort om åtagandet:

”Det är alltid kul att få hjälpa våra kunder att hitta kostnadseffektiva lösningar men det är lika viktigt för oss att ha en långsiktig plan och se till att alla dörrar är öppna den dag man vill ta nästa steg in i en mer digital lösning. Jag tror inte att vi kommer få se ett papperslöst samhälle men däremot tror jag att man genom denna hantering kan korta sina interna processer och där hitta smartare sätt att jobba. Detta i sig kommer resultera i att våra kunder kan ägna sig åt det som är deras affärsidé istället för att bli begränsade av tekniker. Dessa verktyg ska istället användas som en förlängd arm och skapa nytta, precis som det nu har gjort hos OBH Nordica.”