Vi vill vara din bästa leverantör

Vi är din märkesobundna och rådgivande partner inom IT-infrastruktur och erbjuder dig en komplett IT-leverans av produkter och tjänster. Vårt mål är att vara din bästa leverantör och strävar efter att vara din personliga IT-partner.

För oss är det viktigt att vara lyhörda och lyssna på dig som kund. Genom att lyssna på dina utmaningar kan vi identifiera dina verkliga behov och därigenom ge dig rätt förutsättningar att genom din infrastruktur förverkliga er affärsidé och utveckling av er verksamhet.

På Infront finns ett äkta engagemang om att vi ska vara våra kunders bästa leverantör. Alla affärer som vi gör ska bägge parter vilja göra igen, vilket bidrar till att vår tillväxtresa fortsätter.

Patrik Holmström, VD, Infront IT-Partner
Patrik Holmström

Affärsidé

Genom kompetenta och lyhörda medarbetare strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Det gör att vi kan hitta rätt förutsättningar för att ni ska lyckas med er kärnverksamhet och kunna skapa konkurrensfördelar.

Vision

Vi skapar framgång för kunder och partners genom passionerade medarbetare!

Om Infront IT-Partner

Infront grundades 2006 och har sedan 2011 ägts av Johan Rosenqvist, Henrik Enbom och Patrik Sandin. Alla tre har lång erfarenhet av IT-branschen, en stark entreprenörsanda och jobbar operativt i bolaget. Sedan juli 2018 är även investerarbolaget ShortCap delägare i bolaget tillsammans med Johan, Henrik och Patrik. Det nya ägarskapet innebär att vi kan skapa möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa och utvecklas till att bli en ännu bättre helhetsleverantör till både befintliga och nya kunder.

I juli 2019 förvärvades även konsultbolaget Real Time Services AB (RTS) och därmed bildades en ny koncern där Infront och RTS ingår som två fristående bolag. Den nya IT-koncernen innebär att två redan starka bolag blir ännu starkare tillsammans.

Infronts utveckling de senaste åren:

2018: 546 MSEK
2017: 367 MSEK
2016: 281 MSEK
2015: 300 MSEK
2014: 224 MSEK
2013: 112 MSEK
2012: 60 MSEK

Vi jobbar med kvalitet

På Infront jobbar vi med kvalitet i allt vi gör. För att vi ska kunna leva upp till att vara din bästa leverantör bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär att vi hela tiden strävar efter ständig förbättring. Vårt arbetssätt ska bidra till en hög och jämn kvalitet på det vi levererar som i sin tur leder till ökad kundnöjdhet.

För oss är det en självklarhet att följa de lagar och regler som vår verksamhet lyder under och att hela tiden utveckla vår verksamhet så att du som kund ska få produkter och tjänster som är hållbara för både miljö och samhälle. Som kund till oss ska du vara trygg med att vi levererar med kvalitet i alla våra uppdrag.

Har du förslag på förbättringar eller vill rapportera en avvikelse? Maila oss gärna >>

Vi tar ett miljöansvar

För oss är det självklart att ta vårt ansvar och bedriva ett systematiskt miljöarbete, vilket innebär att vi ständigt måste förbättra oss. Genom ett effektivt och strukturerat miljöarbete bidrar vi till en hållbar utveckling genom att fortlöpande minimera vår verksamhets inverkan på miljön.

Vi strävar efter att ständigt bli mer resurseffektiva och miljömedvetna, framförallt med hjälp av kompetenshöjning. Vi bidrar bland annat genom medvetna miljöval och beteendeförändring inom flera områden och har bedömt följande områden som betydande för vår verksamhet:

  • Digitalisering och energieffektivisering
  • Inköp
  • Transport och resor
  • Återvinning och avfall
  • Kunskap

Här kan du läsa vår hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019. 

Har du förslag på förbättringar eller vill rapportera en avvikelse? Maila oss gärna >>

94 %

Kundnöjdhet

Varje år genomför vi en undersökning bland våra kunder för att ta reda på vad de tycker om oss och hur vi kan förbättra oss för att bli en ännu viktigare partner till dem. Med hjälp av ledordet KUNDFOKUS jobbar vi varje dag för att göra våra kunder supernöjda. I den senaste kundundersökningen 2019 svarade 94 % att de kan tänka sig att rekommendera oss. Ett resultat som vi är stolta över, även om vi självklart alltid strävar mot 100 %.

Vi är din märkesobundna IT-partner

Våra partnerskap med de leverantörer vi jobbar med är en viktig del i vår affärsmodell. Vi är en obunden återförsäljare och systemintegratör och för oss är det viktigt att kunna erbjuda dig ett brett och djupt sortiment med produkter och lösningar i världsklass. För att få ihop en helhet hos dig som kund krävs ibland många olika komponenter och vi är experter på att hitta de där speciella produkterna som gör att din IT-miljö blir optimal.

Vår ambition är att vi ska ha lika bra relation med våra leverantörer som vi har med dig som kund. När vi har bra relationer med partners och leverantörer innebär det att vi kan erbjuda dig, inte bara rätt produkter och lösningar, utan också konkurrenskraftiga priser och höga servicenivåer.

Med en rad av branschens ledande tillverkare har vi dessutom ett nära strategiskt samarbete. Hos dessa ser vi till att vi hela tiden har rätt och uppdaterad expertis kring deras produkter och lösningar samt aktuella certifieringar för att säkerställa att våra experter har en tillräckligt hög kunskapsnivå.  Allt för att vi ska kunna vara din bästa leverantör.

Dell Technologies Titanium Partner
HP Partner First Gold
Lenovo Platinum Partner