Stora besparingar med ett helt nytt datacenter

PriceRunner är en gratis prisjämförelsetjänst med målet att ge kunderna den mest omfattande översikten av marknaden genom att jämföra produkter, priser och återförsäljare.

När PriceRunner köptes tillbaka till Sverige våren 2016 uppstod en utmaning i att deras datahall både låg för långt bort (i Irland) och att den var utdaterad. Deras webbplattform är ett komplicerat maskineri av databaser och optimeringar som behöver ständig tillsyn och den nya ägaren valde att helt byta hårdvarustrategi.

När Infront kom i kontakt med PriceRunner gjordes en initial analys av deras behov och möten och workshops genomfördes med utvecklare, tekniker och leverantörer för att tillsammans komma fram till bästa tänkbara plattform.

Lösningen blev att vi levererade ett helt nytt datacenter innehållande server, storage och nätverk från Dell, brandväggar från Clavister samt diverse licenser. Vi byggde en ny plattform där vi gick från fyra rack i deras tidigare lösning till ett rack i deras nya hall. Stora besparingar gjordes främst på management men även på strömförbrukningen. Tack vare den nya hårdvarustrategin har PriceRunner nu möjlighet att, både snabbare och säkrare, installera nya maskiner som blir exakt likadana som övriga i klustret. Och dessutom lägga minimal tid på hantering av hårdvara.

Den numera agila lösningen, som kan växa åt valfritt håll helt efter produktens behov, ger en ny flexibilitet till både utvecklare och administratörer. Detta gör att mer tid kan läggas på kärnverksamheten och på att utveckla ny funktionalitet. Den lägre prislappen på lösningen samt besparingen på den operativa sidan frigör spelrum för PriceRunner att istället utveckla sin produkt, snarare än att ta hand om dåligt optimerad hårdvara.