Sälj din IT-utrustning till oss för att istället hyra det mot en fast månadskostnad. Du frigör bundet kapital och får total kontroll över både kostnader och era IT-produkter.

Sale and leaseback innebär att vi tar över ägandeskapet av dina datorer, skrivare, servrar, mobiltelefoner etc. Ni fortsätter att använda utrustningen precis som vanligt och vi fakturerar er en månadskostnad för att hyra utrustningen under överenskommen avtalstid. Ni förbättrar er likviditet genom att frigöra bundet kapital, får full kontroll över era kostnader och det blir lättare att budgetera för IT-utrustningen framöver.

Ni får dessutom full kontroll över era IT-produkter genom att vi säkerställer att utrustningen faktiskt används och hanteras så optimalt som möjligt. När det sen är dags att byta ut era produkterna tar vi tillbaka dem och tar hand om dem på ett miljösmart sätt.

Jag vill veta mer om Sale and leaseback och vill gärna bli kontaktad