SBAB Bank effektiviserar utan att kompromissa

SBAB Bank AB har som affärsidé att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. SBAB ägs av svenska staten och har ca 450 anställda.

Infront IT-Partner visade redan från början ett bra resultat när dom fick ordning på den Follow me som vi historiskt sett betalat för men inte kunnat nyttja.

Robert Cato, IT-beställare SBAB

SBAB har genomgått många förändringar genom åren och har behövt en flexibel miljö som fungerar oavsett var i landet de anställda arbetar ifrån. Robert Cato, IT-beställare på SBAB Bank AB, berättar kort om utmaningarna:

”Kraven på redundans och säkerhet är verkligen en kärnfråga och oavsett enhet så är detta något som det inte får kompromissas med. I detta måste vi komma ihåg att det är otroligt viktigt att även användarna har en problemfri vardag och kan ägna sig åt sina arbetsuppgifter och inte bli begränsade av tekniken”.

Infront IT-Partner gjorde en djupdykande analys av SBAB’s miljö och hittade flertalet förbättringsåtgärder. Bland annat såg Infront till att avsluta det redan påbörjade arbetet med att införa ”Follow me” för bankens alla kontor i hela landet.

Robert Cato fortsätter:

”Från ett IT-perspektiv så måste vi jobba med partners som har kompetensen att snabbt sätta sig in i vår miljö och komma med proaktiv rådgivning. Infront IT-Partner visade redan från början ett bra resultat när dom fick ordning på den Follow me som vi historiskt sett betalat för men inte kunnat nyttja”.

Lösning

Leo Lindblad, affärsområdeschef för Print och Dokument, berättar kort om åtagande:

”Den här affären förmedlar innebörden av att själv äga kompetensen och kunna vara mer än en leverantör till våra kunder. Infront IT-Partner kommer alltid sträva efter att få ett djupare samarbete med våra kunder där vi kan agera mer rådgivare än bara någon som levererar ett paket och skickar en faktura. Just i denna affär kom vi in mer på konsultbasis och idag levererar vi ett helhetskoncept med print som tjänst till SBAB Bank AB:s alla kontor i Sverige vilket såklart är otroligt roligt.”