Tänk om vi tror att vi är upplysta men egentligen lever i ett digitalt mörker! Hur mycket av vår nutidshistoria skulle bevaras om någon drog ur sladden till Internet? Vad kommer framtida arkeologer kunna dra för slutsatser om hur vi levde våra liv, när allting vi sparar digitalt sedan länge gått förlorat? Varje steg framåt raderar samtidigt fotavtrycken vi lämnat på vägen hit.

Tänk om! Eftersom hela vår existens just nu kretsar runt data måste vi ta till vara alla möjligheter det ger, för att skapa nya fantastiska lösningar som underlättar i allas vår vardag. Data är vår tids olja – en faktor för förändring och tillväxt men med den avgörande skillnaden att mängden inte minskar, utan ökar explosionsartat. Intresset för hur data kan användas växer inom alla områden, och genom att förstå och analysera den är vi redo att ta nästa språng på evolutionsstegen – vårt arv blir en ny förbättrad version av oss själva.

Bli upplyst hur AI påverkar och förändrar oss av experter i ett digitalt format. Vi kommer att skicka er en länk till Youtube LIVE innan presentationen. Våra experter kommer att besvara era frågor efter seminariet.

Hoppas du lyssnar in!

Agenda

10.00 – 10.10  Infront välkomnar
10.10 – 10.25  Varför använder vi bara 10% av vår hjärna? – Johnny Lindholm, Tech Data
10.25 – 10.40  AI för förbättrad transport, logistik, sjukvård och preventivt underhåll – Leif Nordlund, Nvidia
10.40 – 10.55  AI med Veeam – Claes Rinaldo, Veeam
10.55 – 11.10  Infosight och lösningarna med AI – Lars Enström, HPE
11.10 – 11.30  Sammanfattning och frågor

Onsdag 20 maj 2020

Tid: 10.00 - 11.30

Plats: Youtube LIVE

Anmäl dig här